В земята на щъркелите ...

Къща за гости"Морски хоризонти"
Созопол, с. Равадиново

море и отдих

селски и екотуризъм

тиймбилдинг

семейни почивки

 

Тийм билдинг

Времето, в което живеем е изпълнено с динамика, стрес и силен индивидуализъм, поради което необходимостта от сплотяване на колектива е голяма. Съвместната работа в една организация е факторът за успешно развитие на всяка компанията.

Тийм билдингът е програма за корпоративно обучение, при която в условията на неформална приятелска среда се постигат следните цели:

 • по-добра комуникация и взаимодействие между участниците;
 • развитие на чувство за принадлежност към организацията;
 • заздравяване на колективния дух и съпричастност към общите цели с цел решаване на поставените задачи;
 • създаване на взаимно доверие; преодоляване на задръжки и предразсъдъци и стимулиране на толерантност и солидарност;
 • освобождаване от стреса, чрез различни дейности и развлечения; повишаване на мотивацията за работа и подобряване на атмосферата на работното място;
 • стимулиране на креативност и нестандартност при вземането на решения
 • въвеждане на нови служители и др.

Нашите тийм билдинг програми са насочени към създаване на мотивиран екип, който да е съпричастен към целите на организацията и да съдейства за нейното успешно развитие.

Нашите програми се изработват според нуждите и целите на вашия екип. Те са ориентирани както към мениджърски екипи, така и към служители с неръководни функции. Тийм билдинг програмите включват различни ролеви игри със следните цели:

 • придобиване на умения за мотивация на персонала;
 • решаване на междуличностни проблеми и конфликти;
 • усъвършенстване на комуникацията с бизнес партньорите;
 • умения за повишаване на продажбите;
 • преодоляване на стрес;
 • работа в динамична среда;
 • вземане на творчески решения;
 • други според нуждите на организацията;

Всички дейности се провеждат под ръководството на психолози, професионални инструктори и аниматори.

Причини да изберете нас:

 1. Прилагаме творчески решения и иновативност при реализиране на вашите желания.
 2. Предлагаме пълна организация на мероприятието – транспорт, храна, настаняване, тийм билдинг програма, инструктори, психолози.
 3. Мястото за провеждане на тийм билдинг е отлично подбрано и съчетава в едно повишаване на мотивацията, подобряване на комуникацията с обогатяване на личните преживявания и култура.


Тиймбилдинг програми

Тиймбилдингът е програма за корпоративно обучение, при която в условията на неформална приятелска среда се постигат следните цели:

 • по-добра комуникация и взаимодействие между участниците
 • заздравяване на колективния дух и съпричастност към общите цели с цел решаване на поставените задачи
 • създаване на взаимно доверие
 • преодоляване на задръжки и предразсъдъци и стимулиране на толерантност и солидарност
 • освобождаване от стреса, чрез различни дейности и развлечения
 • прилагаме творчески решения и иновативност при реализиране на вашите желания
 • предлагаме пълна организация на мероприятието, инструктори и психолози

Примерни тематични модули и пакети:

 • що е екип
 • каква е динамиката на екипната работа
 • ролите в екипа
 • лидерство и роля на лидера
 • стилове на лидера
 • характеристики на успешния лидер

Предлагаме ви прекрасна възможност за екстремен тиймбилдинг:

Програмата дава възможност на клиентите да се спрат на предложения, които да отговарят на потребностите на екипа, както и гъвкавост по отношение на нейното времетраене и динамика.

Екстремните дейности и съчетаването на приятната обстановка на комплекса, красотата на природата, специално изготвената програма на тийм билдинга притежават мощно въздействие, което ще ви помогне да възстановите енергията си и да се върнете освежени на работното място.

Сплотете екипа си чрез логически и екстремни задачи и изпитания в уникалната природа. Ние Ви предлагаме богата програма изпълнена с екстремни  игри и дейности съобразена с Вашите предпочитания и желания:

 • скално катерене
 • тролей - хоризонтално предвижване по въже
 • пещерно дело - проникване и разглеждане на един различен свят, този на пещерите
 • подводно гмуркане
 • ориентиране - ориентирането се извършва с карта и компас в гористо-планинска местност
 • пейнтбол
 • екопътеки
 • скокове с бънджи
 • рафтинг - спускане в гумена лодка в бързи води
 • предлагаме философски диалози на различни теми за изграждане на екип

Всички тези дейности се извършват и контролират от квалифицирани инструктори.

Примерни програми за групи от по 10 души

3 дневен пакет

1 ден

 • до 12:00 ч.: пристигане и настаняване
 • 14:30-18:30 часа: активности на закрито, ситуативни игри и беседа с психолог

2 ден

 • 10:00-12:30 ч.: вътрешни активности - сформиране на екип, екипни роли, мисия на екипа
 • 14:00-18:00ч.: туристически излет

З ден

 • 10:00-16:00 ч.: Ако сте любители на красотата на природата и пешеходния търизъм можете да съчетаете своето любимо занимание с посещение на град, еко пътека. Наличието в района на исторически обекти и природни дадености създават условия за пешеходен туризъм, алпинизъм, ориентиране, риболов, бране на гъби и билки.

4 дневен пакет

1 ден

 • до 12:00 часа: пристигане и настаняване
 • 14:30 -18:30 ч.: активности на закрито,ситуативни игри и беседа с психолог

2 ден

 • 10:00-12:30 ч.: вътрешни активности - сформиране на екип, екипни роли, мисия на екипа
 • 14:00-18:00 ч.: туристически излет - посещение на манастири, острови, пещери, заливи

З ден

 • 10:00-12:00 ч.: тиймбилдинг игри, чието преодоляване изисква съвместна работа между участниците. Игрите са насочени към подобряване на комуникацията, взаимното доверие, мотивацията в отбора. Упражненията не изискватспециални физически усилия.
 • 13:30-16:00 ч.: подвижни игри - изискват някакво физическо усилие, могат да имат състезателен характер (отбори), повдигат градуса на настроението със съвместни усилия от страна на съотборниците, играят се на открито.

4 ден

 • 10:00-12:30ч.: вътрешни активности
 • 13:30-16:00 ч.: исторически забележителности

 Корпоративен тиймбилдинг

По заявка на Вашата фирма и съобразно специфичните нужди на Вашия персонал нашият  ще разработи за Вас индивидуален програмен пакет включващ: философско и психологическо консултиране, съчетано с учене чрез преживяване. Тренингите се провеждат на открито, закрито или комбинирано с продължителност един, два или повече дни.

Водещи

 • Психолози и треньори, квалифицирани в България, Австрия и САЩ
 • Фасилитатори и философски консултанти, сертифицирани в Германия и  Великобритания
 • Млади и силно мотивирани специалисти

Методи

 • философско консултиране - Сократов диалог
 • психологическо консултиране – психодрама, фокус-групи, сензитивен и групово-динамичен тренинг и др.
 • учене чрез преживяване и участие (learning by experiencing and participating)

Тренинги

Успешното развитие на фирмата е свързано с успешното личностно развитие на всеки служител, работещ в нея: на мениджърските екипи и персонала. Цялостното и хармонично развитие на отделната личност, нейното усещане за успех и високи резултати, добра реализация и получена положителна оценка във фирмата, както и даване на възможност за по-нататъшно развитие я мотивират за по-добра и с удоволствие вършена работа, което води до повишаване на ефикасността на работа във фирмата.

При провеждане на тренингите се използват казуси от реалното бизнес-ежедневие; Участниците решават проблеми в конкретни ситуации чрез иновативни  подходи и модели на мислене и поведение. Предлагат се интерактивни форми: тренинг-маркетинг, тренинг-продажби, тренинг-управление на човешките ресурси, тренинг-дистрибуция и др.

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ

Лидерски и управленски умения

 • управление на конфликти
 • управление на промяната
 • управление на стреса
 • умение за поемане и оценка на риска
 • умения за анализ, контрол и ръководство на проекти
 • умения за учене през целия живот (life-long learning)

Фирмена култура и ценности

 • лидерство
 • отговорност
 • лоялност
 • доверие
 • взаимно уважение
 • разбирателство

Личностни и социални умения

 • умения за разбиране и управление на стреса
 • предотвратяване и справяне с конфликти
 • емоционална интелигентност
 • комуникативни умения
 • мотивиране на персонала за успешно личностно развитие

Работа в екип

 • управление на изпълнението
 • управление на мотивацията
 • управление на комуникацията
 • управление на работата в екип
 • развитие на екипа
 • управление на промяната
 • невербална комуникация, доверие и толерантност

Обслужване на клиента

 • посрещане и изпращане на клиенти, комуникация
 • търговски умения
 • умения за успешно представяне на дейността на фирмата
 • продажба на фирмените услуги и продукти
 • лично въздействие

Преговори с партньори

 • умения за водене на успешни преговори
 • разрешаване на конфликти
 • тактика при преговори
 • управление на впечатлението
 • невербална комуникация и лично въздействие
 • аргументация и убедителност

Бизнес комуникации и презентационни умения

 • умения за презентиране
 • поведение пред публика
 • управление и организация на времето при презентиране
 • умения за изслушване
 • фасилитиране на групови дискусии

Управление на човешките ресурси

 • запознаване с пазара на труда
 • запознаване със стратегии за търсене на работа
 • анализ на позиции и настоящи условия на средата
 • подготовка и провеждане на структурирани интервюта
 • оценяване на кандидати
 • изготвяне на профили и доклади

ТРЕНИНГИ – УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ И УЧАСТИЕ

 • спортни мероприятия, състезания, игри и забавления
 • екстремни преживявания и приключенски тиймбилдинг
 • симулационни игри
 • умения за ефективна комуникация и управление на стреса
 • разбиране и управление на човешкото поведение.
 • ориентиране, скално катерене, посещение на пещери, еко-пътеки, риболов,
 • културно-исторически туризъм
 • занимания, насочени към преодоляване на стреса, повишаване на тонуса и подобряване на общото здравословно състояние на екипа.
Къща за гости "Морски хоризонти"
morskihorizonti@abv.bg
copyright ©2015 Морски хоризонти